Home  |  Contact Us  |  English
Home > 센터활동 > 공지사항
8
6월 운영위원회의 (07.06.01 Fri. PM 5:00~)
관리자 2007-05-30 1209
7
(05.10.01 Fri. PM 5:30)
관리자 2007-05-22 1321
6
1차 운영위원회의 (05.09.05 Mon. PM 4:30)
관리자 2007-05-22 1190
5
참여 연구원 회의 (Aug. 8, 4:00 p.m.)
관리자 2007-05-09 1251
4
Inauguration Conference (Oct.17(Mon.)-18(T...
관리자 2007-05-09 1247
3
2차 센터 운영위원회(7/27(수) 오후 6:30)
관리자 2007-05-09 1216
2
Research Invitation
관리자 2007-03-20 1315
1
2005특성화우수대학 본교 2개사업 선정
관리자 2007-03-12 1247
 [<<] [<]  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 
35 Baekbeom-ro (Sinsu-dong), Mapo-gu, Seoul 04107, Korea | Tel : +82-2-705-7865 | Fax : +82-2-704-9031
Copyright ⓒ 2009 Center for Quantum Spacetime. All rights reserved. | E.Mail : cquest@sogang.ac.kr
개인정보처리방침 | 개인정보보호관리규정
우수연구센터 마크